Hejbej index

   nesehnuti cb    voxpot  

Akademie se primárně zaměřujeme na potenciální zájemce o studium a studenty sociálních, humanitních a pedagogických oborů na Masarykově univerzitě. Přihlásit se ale může každý v dané věkové kategorii.

Vycházíme z předpokladu, že základní vhled do aktuálních společenských témat by měl mít člověk účastnící se společenského a politického života nezávisle na tom, pro jaký studijní obor či profesi se rozhodl.

Snažíme se ukázat společenské vědy jako nástroj, který může člověku usnadnit pochopení dnešního světa a život v něm.

První ročník letní akademie se zaměří na média a jejich roli v dnešním světě, moc a vládnutí, klimatické změny a dynamiku ozbrojených konfliktů.

Předchozí zkušenosti s tématy nejsou pro účastníky nezbytně důležité. Stačí odvaha otevřeně diskutovat, prozkoumávat neznámá témata a ochota vzájemně se s druhými inspirovat svými názory a postoji.

Zážitkové metody vzdělávání umožní lépe pochopit aktuální témata. Účastníci si budou moci vyzkoušet například to, jaké je ocitnout se v pozici lidí, na jejichž rozhodnutí záleží osudy druhých nebo naopak v pozici, kdy nemají nad vývojem své role plnou vládu kvůli zásahům vnějších okolností.

Diskuze a dílny s osobnostmi z kulturních, společenských a politických oblastí veřejného života doplní nejaktuálnější náhledy a informace. Účastníkům zároveň umožní názorovou konfrontaci s lidmi, kteří se tématům dlouhodobě věnují a ovlivňují způsob, jakým jsou přijímána širokou
veřejností.

Akce proběhne v příjemném prostředí Železných hor na Vysočině, což zajistí kromě zábavy a vzdělání i čistý vzduch a krásnou přírodu. Konkrétním místem konání letní akademie je Středisko Lorien u Nekoře v Orlických horách.